Home \ index
 

les manga.

 

Har du vært interessert i japansk manga siden siste gang? Hvis introduksjonen i dem ikke er nok for deg, er det noen tips om hvordan du leser dem.

                 

Fremgangsmåte .

    
     
  1.            1      De fleste manga er lest fra høyre til venstre, ikke fra venstre til høyre. Talebobler, ord og lyder leses også fra høyre til venstre.       
  2.  
  3.             2      Så start på slutten av boken.        
  4.  
  5.             3      Les den første linjen fra høyre til venstre, og fortsett til den andre linjen.                  
  6.  
             

Tips .

                  

Advarsler .