Home \ index
 

Mål lengden x bredden x høyden på transportkasser.

 

Uansett hvilket fraktselskap du velger, koster fraktkostnaden av lengden, bredden og høyden på pakken. Derfor er det viktig å vite dimensjonene til boksen du vil sende.

              

Fremgangsmåte .

    

    1      Mål lengden og omkretsen av en vanlig (rektangulær) pakke  ,

    
   
 1.            1      Gå glipp av den lengste siden av pakken. Finn den lengste siden av pakken og mål så hele lengden på den siden fra den ene enden til den andre. 
    
  • Rund denne måling til nærmeste centimeter.
  •  
  • Denne måling er lengden av pakken din.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Mangler pakkenes bredde. bredden av kartongen din er den kortere siden av bunnen eller toppen (eller den åpne siden) av kartongen. Miss med en skala hele lengden på denne siden fra den ene enden til den andre. 
    
  • Rund dette målet også til neste centimeter.
  •  
  • Selv om du forvirrer målingene av høyde og bredde, bør den endelige beregningen ikke være helt feil. Den eneste siden du absolutt må bestemme riktig er lengden.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Gå glipp av pakkenes høyde. Mål bokens stående side fra den ene enden til den andre. Det er målet for høyde
    
  • Høyden på dette punktet bør være den eneste siden du ikke har målt ennå.
  •  
  • Rundt målingen til neste centimeter.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Dobbel dimensjonene på bredden og høyden. Multipliser bredden med to. Multiply høyden med to også. 
    
  • Ingen av disse beregningene har et spesifikt navn, men du må kjenne dem for den endelige beregningen av girmåling.
  •  
  • Ikke dobbelt måle lengden.
  •  
  • Hvis du har en 30-cm-kartong, 10 cm bred og 15 cm høy, trenger du bare å doble bredden og høyden:  
     
   • Dobbel bredden: 10 * 2 = 20 centimeter
   •  
   • Dobbelthøyde: 2 * 15 = 30 centimeter
   •  
    
  •  
         
 8.  
 9.             5      Legg til de doble målingene. Legg dimensjonene på den doble høyden og den doble bredden. Den samlede summen tilsvarer omkretsen av boksen. 
    
  • Omkretsen er i utgangspunktet avstanden rundt den tykkeste delen av kartongen.  
  •  
  • I forrige eksempel var dobbel bredde 20 centimeter og dobbel høyde var 30 centimeter. Dermed vil man bestemme omfanget ved å legge til de beregnede tiltakene:  
     
   • Omkrets: 20 + 30 = 50 centimeter
   •  
    
  •  
         
 10.  
 11.             6      Beregn lengden sammen med omkretsen. Når du sender fraktpakker, må du kanskje kjenne hele omkretsen av pakken. Dette er funnet ved å legge til målinger av lengde og perimeter. 
    
  • I forrige eksempel var omkretsen av pakken 50 centimeter og lengden var 30 centimeter. For å finne beltelimet av pakken totalt må du legge til disse to tiltakene:  
     
   • Girth: 30 + 50 = 80 centimeter
   •  
    
  •  
         
 12.  
 13.             7      Merk de endelige målinger. Du bør ha alle nødvendige dimensjoner for å sende din boks på dette punktet. Legg merke til hver måling, slik at du nøyaktig kan gi rederiet de dataene du trenger. 
    
  • Du kan bli spurt følgende dimensjoner:  
     
   • De forskjellige dimensjonene for lengde, bredde og høyde (L; B; H)
   •  
   • Dimensjoner av lengde og omkrets (L; 2B + 2H)
   •  
   • Hele pakningsstørrelsen (L + 2B + 2H)
   •  
    
  •  
                   
 14.  
             

    2      Mål ujevn pakker  ,

    
   
 1.             1      Gå glipp av den lengste siden av pakken. Bestem den lengste siden av pakken. Dette brukes som mål for lengde
    
  • Miss med en skala avstanden fra den ene enden til den andre. Frøken bare på ytre kanten hvis ytterkanten er den lengste. Hvis det lengste punktet er et sted mellom de ytre kantene av pakken, må du måle det i stedet.
  •  
  • Rundt målingen til nærmeste centimeter.
  •  
         
 2.  
 3.             2      Gå glipp av den bredeste delen av pakkenes bredde. Legg pakken slik at lengden er parallell med bordet eller gulvet. Den andre (kortere) parallelle siden er bredde
    
  • Bestem det lengste punktet langs bredden. Det kan være på en av ytre kantene av pakken eller et sted mellom ytre kantene.
  •  
  • Gå glipp av den bredeste delen av pakken med en skala. Rund dette målet til nærmeste centimeter.
  •  
         
 4.  
 5.             3      Gå glipp av det laveste punktet på pakkenes høyde. Bestem den gjenværende, ikke målte siden. Det skal være vinkelrett på gulvet eller bordet. Denne siden er høyde av pakken. 
    
  • Finn det høyeste punktet i pakken. Frøken fra dette punktet ned til gulvet eller bordet hvor bunnen av pakken står. Ikke gå glipp av den ytre kanten av høyden, bortsett fra at ytre kanten er høyest punkt.
  •  
  • Bruk en skala og mål målingen til nærmeste centimeter.
  •  
         
 6.  
 7.             4      Behandle pakken som en rektangulær boks. For å beregne omkretsen eller omkretsen av kartongen, bruk samme metode som ved beregning av dimensjonene til en vanlig rektangulær kartong.  
    
  • Når du blir spurt separat for målene med lengde, bredde og høyde, gir du målingene som du har målt dem.
  •  
  • Når du blir spurt om målene med lengde og omkrets, måler du lengden etter hvert som du har målt det. For omkretsen dobler du dimensjonene til både bredden og høyden og legger til de to doble verdiene sammen.  
     
   • Eksempel: Lengde = 15 centimeter; Bredde = 5 cm; Høyde = 10 cm
   •  
   • Omkrets = (2 * 5 cm) + (2 * 10 cm) = 10 cm + 20 cm = 30 cm
   •  
    
  •  
  • Når du blir spurt om beltelimet på pakken, legger du omkretsen og lengden.  
     
   • Eksempel: Omkrets = 30 cm; Lengde = 15 cm
   •  
   • Girth = 30 cm + 15 cm = 45 cm
   •  
    
  •  
         
 8.  
             

    3      Mål volumvekten  ,

    
   
 1.             1      Mangler lengde, bredde og høyde. Frøken med en skala hver tre sider av pakken. Rund disse målene til nærmeste centimeter. 
    
  • Når du måler volumvekten, spiller det ingen rolle hvilken side du refererer til som lengde, bredde og høyde. Du må bare sørge for at alle tre sider måles riktig.
  •  
  • Hver side bruker en skala for å måle fra en kant til motsatt kant. Skriv ned hvert mål separat og runde hver til nærmeste centimeter.
  •  
  • Merk at beregningen av volumvekten kun kan brukes med keiserlige måleenheter. Disse beregningene kan ikke brukes til metriske tiltak. (For å bruke formlene nedenfor med metriske systemet, erstatt 166 med 5000.)
  •  
         
 2.  
 3.             2      Beregn volumet. Beregn volumet av pakken ved å multiplisere lengde, bredde og høyde. 
    
  • Hvis du for eksempel vil sende en pakke som er 12 tommer lang, 8 tommer bred og 10 tommer høy, vil du beregne volumet ved å multiplisere alle tre dimensjonene:  
     
   • Volum = 12 i * 8 i * 4 i = 384 kubikk inches
   •  
    
  •  
         
 4.  
 5.             3      Del volumet med 166. For forsendelser i USA eller Puerto Rico deles volumet av pakken med 166. For internasjonale forsendelser, divisjon volumet med 139.  
    
  • For en pakke med et volum på 384 kubikk inches:  
     
   • Nasjonal volumvekt = 384 kubikkmeter / 166 = 2,31
   •  
   • Internasjonal volumvekt = 384 kubikkmeter / 139 = 2,76
   •  
    
  •  
         
 6.  
 7.             4      Ta den faktiske vekten. Bruk en postskala for å måle pakkenes faktiske vekt i pounds. 
    
  • Hvis du ikke har postskala, må du måle pakkenes vekt i et postkontor.
  •  
         
 8.  
 9.             5      Sammenlign volumvekten med den faktiske vekten. Hvis volumvekten er større enn den faktiske vekten, kan rederiet måtte belaste et høyere beløp enn grunnbeløpet angitt for dimensjonene til pakken. 
    
  • Volumvekten er bare et estimat, ikke en presis måling.
  •  
  • Hvis en pakke er lett eller moderat tung i volum, kan prisen på forsendelsen faktisk beregnes ut fra dimensjonene av vekt, lengde, bredde og volum. For uvanlig tunge pakker, vil prisen trolig bli beregnet ut fra den faktiske vekten.
  •  
         
 10.  
             

Tips .

                  

Hva du trenger .

                     
Index populær:
Lag iPhone ringetone fra YouTube video.

Hva du trenger å gjøre for å få et forslag fra din venn.

Start det nye året frisk.

Åpne en lås ved hjelp av slagteknikken.

Matvarer som skal unngås når du hviler barnet ditt.

Forhindre blødning under graviditet.

Unwrap en baby bleie wraps.

Stek kastanjer.

Lag en marshmallow kanon.

Unngå en episiotomi.

Lag glittende salt.

Bygg en atombunker.

Beklager for psykisk lidelse.

Sett opp et beskyttet og sikret område for en pjokk.

Organiser en fin bursdagsfest.

Kast et skadet amerikansk flagg riktig ut.

Kom godt sammen med søskenene dine.

Bygg en atombunker.

Lag møblerolsk fra olivenolje.

Forstå forskjellene når du kjøper baby mat.

Unngå en ektopisk graviditet.