Home \ filosofi
 

De ti yoga prinsippene til Patanjali lever.

 

Patanjali [1] er far til indisk yoga. Han bodde i det andre århundre f.Kr. Han skrev yoga sutra [2]. I Yoga Sutra oppsummerte han essensen av all yoga kunnskap i noen få ord. De to viktigste proposisjonene til Patanjali er: "Yoga [3] er trygghet for sinnet, da yogien drar i lyset." [4]

 

Ifølge Patanjali er rutenes vei gjennom årene på den åndelige vei å berolige sinnet mer og mer og til slutt for å kunne leve i tankebull og bare å tenke når man gjør det tankegangen trenger. Jo mer man lever i fred, jo større er den indre lykken, og jo mer omfattende er lyset. Patanjali påpeker at indre lykke i utgangspunktet skal utvikles på lang sikt og kun kan oppnås gjennom konstant trening.

 

Patanjali anbefaler en To-trinns vei for å berolige dine tanker. Det første trinnet er utvikling av positive egenskaper. Den andre fasen er meditasjon [5]. I enkle termer kan Patanjalis praksisvei beskrives som vei for positiv tenkning og meditasjon. Ifølge Patanjali er ti positive egenskaper spesielt viktige for utviklingen av indre lykke (opplysning, levende i lyset).

                

Fremgangsmåte .

    
   
 1.   1      Nonviolence (Ahimsa) = Ikke drep andre vesener. Å være fredelig. Nonviolence i handlinger, ord og tanker. Å leve dårligt.        
 2.  
 3.   2      Sannhet (Satya) = Lev i sannheten. Vær fundamentalt ærlig med deg selv og andre. Også ingen små løgner for enkelhets skyld. En løgn er bare tillatt i velbegrunnede unntak, for eksempel når du kan redde livet til et annet menneske med en løgn. En yogi er stille i tvilsituasjon. Den som lever konsekvent i sannheten utstråler sannheten. Hans medmennesker stoler på ham, og han kan hjelpe dem åndelig godt.     
 4.  
 5.   3      Rettferdighet (Asteya) = Ikke stjele og ikke jukse. En yogi er i utgangspunktet ærlig i profesjonelt liv. Han søker ikke uberettiget fordel, men søker rettferdig balanse (fair trade). En yogi kan i utgangspunktet være klarert i profesjonelt liv. Han gir sin forretningspartner noe for mye heller enn for lite.     
 6.  
 7.   4      Visdom (Brahmacharia) = Levende åndelig (Levende i visdom / Brahmacharia). Ikke penger, men tjener Gud. Å skille mellom det essensielle og det ikke-essensielle.     
 8.  
 9.   5      Enkelhet (Aparigraha) = moderering i ytre fornøyelser. Ingen relasjonsavhengighet eller karrierebehov. Ingen jakt på ekstern rikdom. En åndelig person lever ekstremt beskjeden og innadrik rik. En yogi bruker ikke sin energi til å gjøre ytre ting, men lever så stille at han vender innover og renser sin kropp innvendig. En dag vil han da kunne opprettholde sin energi fra Gud (kosmos), la den strømme gjennom ham og gi den videre til sine medmennesker gjennom kjærlighetshandlinger. Da vokser han evig i sin energi og sin kjærlighet.     
 10.  
 11.   6      Beundring av det åndelige formål (Ishvara-Pranidhana) = Slik at vi ikke mister vår åndelige vei, er det nødvendig for oss å hele tiden reflektere over vårt åndelige formål. Vi kan tilbe et bilde, bøye til en statue, eller tale en mantra (bønn). Hva er ditt åndelige mål? Hva er dine åndelige rollemodeller? Send lys til alle vesener og ønsker en lykkelig verden.     
 12.  
 13.   7      Ego offer (Shaucha) = Rensing / rensing. Veien til lys fører gjennom korsfestelsen. Uten et egooffer er det ingen opplysning. Å ofre riktig er en kunst. Hvem ofrer for mye, spent innover. De som ofrer for lite, løser ikke deres ego spenning / vedlegg. Hvordan kommer du til indre fred, indre styrke og full kjærlighet i dag? "Mitt offer i dag er..."     
 14.  
 15.   8      Formål (Tapas) = ​​En klar forpliktelse (løfte), en klar livsplan og en klar måte å øve på. Tapas betyr å leve et disiplinert liv. Hvem har en klar målretning og nok utholdenhet, som vinner på den åndelige banen. Hva er din beslutning i dag (åndelig løfte)? Be de opplyste mesterene for veiledning og hjelp, følg din indre visdom, og du vil vinne på din åndelige vei.     
 16.  
 17.   9      Lesing (Svadhyaya) = Den daglige lesemeditasjonen holder oss på den åndelige banen, renser vårt sinn, forbinder oss med de opplyste mesterne, og til slutt gir vi åndelige vinnere. De som ikke engasjerer seg i åndelighet hver dag, mister sin indre glede i en tid med forbruker-TV.     
 18.  
 19.   10      Tålmodighet (Santosha) = Få god tilfredshet med deg selv og ditt liv. Hvilken tanke hjelper deg å bli fornøyd? "Min tanken om tilfredshet er i dag..."               
 20.  
             

Tips .

      

            

Advarsel .

             
Filosofi populær:
Konsentrere olje.

Finn ut om du kan se spøkelser.

Elsker en Steinbukken mann.

Ordinert prest.

En buddhistisk bønn snakker.

Bli en UFO jeger.

Trene tro.

Bidra effektivt.

Reading angel star cards.

Omvendt.

Bli et medium.

Gå med Gud.

Har en Zen innstilling.

Ikke lenger redd for spøkelser og andre paranormale fenomener.

Ikke vær overtroisk lenger.

Vis noen med forbannelse.

Hajj Pilegrimsferden til muslimene.

Utvikle sjette sans.

Å skaffe en rik mentalitet.

Utvikle telekinesis.

Kjør et spøkelse ut av huset hans.