Home \ ferie
 

Søk om et Schengen-visum.

 

Schengen-avtalen

 

Schengen-avtalen går tilbake til 1985. De fleste land som har undertegnet Schengen-avtalen, er medlemmer av EU. Norge, Island og Sveits (alle ikke-EU-medlemmer) har også tiltrådt avtalen og medlemmer av European Free Trade Association (EFTA). Sveits deltok kun i Schengenområdet 12. desember 2008. To EU-medlemsstater, Storbritannia og Irland har ikke ratifisert alle bestemmelsene i Schengen-avtalen og har dermed fortsatt visumkrav. Denne avtalen har redusert de indreuropeiske grensene og tilhørende grensekontroll, noe som gjør reiser i Europa veldig enkelt og praktisk.

 

Hva er et Schengen-visum?

 

Et Schengen-visum er et visum utstedt av en medlemsstat. Innbyggere som ikke har EU-statsborgerskap, trenger et Schengen-visum hvis de har tenkt å reise til et EU eller EFTA-land. Schengen-visumet gjør det mulig for eieren å komme inn i alle landene i Schengenområdet og å bevege seg fritt i Schengenområdet.

 

Det er for øyeblikket 25 Schengen-land. Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Spania undertegnet avtalen i 1995. Italia og Østerrike begynte i 1997, Hellas i 2000. Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island fulgte i 2001. I 2007 kom ni andre land til avtalen: Tsjekkia, Estland, Ungarn, Litauen, Latvia, Malta og Polen , Slovakia og Slovenia. 12. desember 2008 kom Sveits til Schengen-området.

 

Storbritannia og Irland er ikke medlemmer av Schengen-området. Storbritannia fortsetter å stole på sin egen grensekontroll og vil ikke gi opp denne kraften. Irland ønsker ikke å tilsidesette en avtale med Storbritannia som garanterer fri passasje mellom de to landene.

                

Fremgangsmåte .

    
   
 1.            1      Tenk på hvilke land du vil reise. Hvis reisen tar deg gjennom flere land, trenger du et Schengen-visum utstedt av landet du reiser først. For eksempel, under reisen til Portugal, har du tenkt å besøke Hellas og Italia. Så du trenger et Schengen-visum, utstedt av det portugisiske konsulatet, fordi du vil være der først. For korte turer gjelder spesielle forhold. Teller deretter antall netter du vil bruke i hvert land. Du må kanskje ha et Schengen-visum utstedt av et annet land enn det du ankommer først.       
 2.  
 3.             2      Tenk på hvor lenge du kommer til å være i Europa. Det er flere Schengen-visa. Noen rettferdiggjøre deg for engangstiden, andre for flere innganger i Schengenområdet. Visaumene utstedes med en gyldighet på tre, seks eller tolv måneder. Men hvert Schengen-land har sine egne kriterier som du må oppfylle. Det er svært viktig at du gir nøyaktig og detaljert informasjon om dine reiseplaner.        
 4.  
 5.             3      Få bevis på tilstrekkelige midler. Ved søknad må du kunne Vis bankinnskudd som bevis på at du har nok økonomiske ressurser til å gjøre reisen. Din Dispo skal balanseres så langt som mulig, hvis du ikke vil komme i trøbbel.        
 6.  
 7.             4      Beech fly og overnattinger. Det er viktig at du først kontakter det relevante konsulatet og finner ut hvilke dokumenter du trenger for å få et Schengen-visum. Spania krever at billetten allerede er booket og betalt, samt bevis på at overnatting har blitt reservert. Derimot trenger Italia, Frankrike og Portugal kun informasjon om fly og overnatting. Spør mer om hva som kreves av deg på forhånd.        
 8.  
 9.             5      Komplett reiseforsikring. Reiseforsikring er obligatorisk for utstedelse av Schengen-visum.        
 10.  
 11.             6      Søk om Schengen-visumet i tide. Behandlingstider varierer. Noen ganger tar det bare en uke, noen ganger 15 virkedager. Planlegg så i god tid og ikke utsette søknaden. Du bør også huske at noen ganger vil du ikke kunne få en avtale inntil tre uker fra det ansvarlige konsulatet.        
 12.  
 13.             7      Kontroller gyldigheten av passet ditt. De fleste land krever at passet ditt er gyldig i minst seks eller tolv måneder. Også, du trenger minst en, noen ganger til og med to (eller fire) gratis sider i passet ditt.                  
 14.  
             

Tips .

                  

Advarsler .

             
Ferie populær:
Sove i flyet.

Se bra på passbildet ditt.

Japansk statsborger blir.

Planlegg en tur til London.

Brett en skjorte for en tur.

Hent ut av en fast bil (heis).

Adresse til postkort.

Lag et bål.

Kjøp en Florida Sunpass.

Få amerikansk statsborgerskap.

Skriv inn USA med ESTA.

Finn et billig fly til London.

Tips riktig til bartendere i USA.

Planlegg en biltur.

Finn festivaler og arrangementer i New York.

Camping.

Bruk TripIt.

Reise spontant.

Gjenoppretting fra jetlag.

Behandle Sandflea biter.

New York City Subway Drive.